Glitter Text
Make your own Glitter Graphics

Monday, March 8

Nurse


JURURAWAT

Dalam bidang penjagaan kesihatan, jururawat adalah seseorang yang bertugas sebagai penjagaan profesional. Jururawat bertanggungjawab bagi keselamatan dan menyembuhkan mereka yang sakit teruk, penjagaan kesihatan bagi mereka yang sihat, dan menangani kecemasan dalam semua keadaan membahayakan nyawa dalam semua bidang penjagaan kesihatan.

Jabatan kejururawatan adalah [plan penjagaan jururawat, plan penjagaan], kadang-kadang memerlukannya bekerjasama dengan ahli fizik, ahli terapi,pesakit, keluarga pesakit dan rakan sejawat.Di united state dan united kingdom,[latihan kejururawatan], seperti [pakar klinik kerujurwatan] dan [jururawat terlatih],diagnosis masalah kesihatan dan menentukan [pengubatan]dan lain-lain terapi.jururawat akan membantu koordinat membantu menjaga pesakit yang dijalankan oleh ahli kesihatan yang lain seperti ahli terapi, pembantu perubatan terlatih, pakar pemakanan dan lain-lain. jururawat akan menyediakan segala tugasan antara satu-satu jabatan contohnya seperti dengan ahli terapi dan pakar jururawat.

Menurut International Council of Nursing (ICN)...

"Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups and communities, sick or well and in all settings Nursing includes the promotion of health, prevention of illness, and the care of ill, disabled and dying . people environment, research, participation in shaping health policy and in patient and health systems management, and . Advocacy, promotion of a safe education are also key nursing roles— ICN - International Council of Nursing."


Apakah tugas-tugas yang dilakukan oleh jururawat?

Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh jururawat, elok jika anda fahami kata-kata Virginia Henderson ini

"Fungsi unik kejururawatan ialah untuk membantu klien, sama ada yang sakit atau sihat, dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang membawa kepada kesihatan, penyembuhan, atau yang memudahkan kematian (aktiviti-aktiviti yang klien akan lakukan TANPA BANTUAN sekiranya mereka mempunyai kekuatan, semangat, dan pengetahuan yang diperlukan.). Juga, untuk melakukan perkara-perkara tersebut dalam cara-cara tertentu, supaya dapat membantu klien 'berdikari' secepat yang boleh." — Virginia Henderson, 'Definition of nursing' 1955,`66,`69,`78.

"The unique function of the nurse is to assist clients, sick or well, in performing those activities contributing to health, its recovery, or peaceful death -- activities that clients would perform unaided if they had the necessasary strengh, will, or knowledge. Also, to do so in such a way as to help clients gain independence as rapidly as possible." — Virginia Henderson, 'Definition of nursing' 1955,`66,`69,`78.


Jururawat membantu pesakit untuk berdikari dengan cepat. jadi sudah tentu tugas mereka banyak. Mereka bertanggung jawab daripada perkara asas manusia (makan, minum, kebersihan, etc.), memastikan klien mengambil ubat pada masa yang ditetapkan, memerhati keadaan pesakit (tanda-tanda vital, dan sebagainya), serta MENGURANGKAN risiko pesakit daripada mendapat masalah kesihatan lain di wad. Itu cuma di wad, bagaimana di tempat lain seperti dewan bedah.

Jururawat menjalankan kerja kejururawatan,biasanya menggunakan pendekatan menyelesaikan masalah yang melibatkan pentaksiran, pengenalan masalah, perancangan, perlaksanaan dan penilaian sebagai satu kitaran berterusan. Ini menghasilkan jagaan yang khas bagi seorang pesakit dan bukan jagaan rutin untuk suatu penyakit.

Oleh kerana bidang kejururawatan amat banyak, maka terdapat jururawat yang dilatih khas untuk disiplin-disiplin (bidang) tertentu. Seperti perawatan paliatif, diabetik, dewan bedah, dan ENT (Mata, hidung, dan telinga), dan banyak lagi.


2 comments:

Alice Law said...

Hey BB, rasanya you masih berminat dengan nursing berbanding dengan kerjaya lain... :p

misibb said...

@Alice Law , nurse tetap di dalam sanubari ku...ianya satu tugas yg amat sukar dn berat serta sgt mulia..I loved >^__^< . Only u and me know about me..yes only u gbee ,thanks

Post a Comment

Rise and shine you .Wishing you a good magical day.Thanks for comments and visit again.

fb# Follower


Nurses Day